Skip to content

Veel mensen zien Haarlem als een rijke stad. Dat dit niet de werkelijkheid is werd duidelijk tijdens de actiedag Kinderarmoede op zaterdag 13 april in het Haarlem College. Deze dag was erop gericht om bewoners bewust te maken dat Haarlem naast rijkdom ook veel arme wijken kent en om te laten zien hoe we door samenwerking het veelkoppige monster van kinderarmoede kunnen aanpakken.

Deze dag was een initiatief van de Rotaryclubs in Zuid-Kennemerland en de HATKA.

Veelkoppig monster

Deze actiedag werd georganiseerd door de Rotary’s en de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede (HATKA). Deze alliantie omvat momenteel meer dan 30 lokale organisaties en wordt gecoördineerd door de Antonius Gemeenschap. Het doel is ervoor te zorgen dat in 2030 geen enkel kind in Haarlem meer de gevolgen van armoede hoeft te ondervinden. Omdat kinderarmoede een veelkoppig monster is kan dit alleen door samenwerking met diverse organisaties op terrein van onderwijs, gezondheidszorg, welzijn en overheid. Joris Obdam, projectleider van Antonius, is ervan overtuigd dat netwerkpartners gezamenlijk over voldoende kracht, kapitaal en kennis beschikken om kinderarmoede aan te pakken. De eerste stap is het vergroten van de kennis en bewustwording en die stap werd op deze dag gezet.

Geen eigen bed

In de ochtend werden ruim 160 leden van Rotaryafdelingen uit Haarlem en omgeving en andere belangstellenden bijgepraat over de kenmerken en gevolgen van de vaak verborgen armoede in gezinnen. Zo’n 10.000 kinderen in Haarlem kunnen er mee te maken hebben. Deze armoede kan betekenen dat een kind geen eigen bed heeft of geen plek om huiswerk te maken. Vaak is er geen geld voor gezonde voeding, voor het lidmaatschap van een sportclub of voor een leuk uitje met het gezin. Het gevolg is dat een kind wordt buitengesloten van sociale of culturele activiteiten die belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling.

Bekijk hier
de aankondiging

Werkgevers

Jan de Kramer, adviseur van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, schetste dat de meerderheid van de werknemers in ons land minder dan het gemiddelde inkomen verdient. Werkgevers kunnen het probleem van armoede niet oplossen, maar het is wel belangrijk dat zij met een werknemer bekijken hoe zij tijdig en creatief steun kunnen verlenen. En dat loont want een medewerker met zorgen om geld of om zijn kinderen is minder gelukkig en productief. Praat erover met collega’s, medewerkers en OR, luidde zijn pleidooi. “Want waarom zouden uw kinderen wel naar de sportschool mogen en niet de kinderen van uw werknemers?”

Kijken naar wat nodig is

Oud-Kamerlid Renske Leijten vertelde van haar ervaringen met gezinnen die de dupe werden van het Toeslagenschandaal. Rondkomen van een laag inkomen geeft ouders veel stress waardoor zij vaak het overzicht over hun financiën verliezen en de gevolgen van hun keuzes niet overzien. Armoede leidt tot eerder overlijden, slechte gezondheid, niet kunnen sparen en plannen maken voor de toekomst, geen normaal meedoen in de samenleving, geen internet en geen krant. Kinderen ondervinden last van de stress van de ouders en presteren over het algemeen minder goed op school. Renske deed een oproep aan de organisaties van HATKA om “voorbij de ruis”, voorbij het praten te gaan. Zij weet maar al te goed dat armoede niet morgen is op te lossen en dat structurele veranderingen nodig zijn in de hoogte van de lonen, de huren en de energiekosten. Maar met verbetering van de praktische omstandigheden waarin kinderen opgroeien is er al veel te bereiken. Daarbij is het zaak om regels niet altijd heel strikt te volgen, maar gewoon te kijken naar wat nodig is. Hulpverleners moeten er wel op bedacht zijn dat een gezin of kind niet de zelfstandigheid verliest. En er moeten niet altijd uitzonderingen worden gemaakt voor arme gezinnen, was haar stelling. Het moet voor alle kinderen normaal zijn om te ontbijten, naar zwemles te gaan of naar een pretpark te kunnen.

In de schoenen van een gezin in de problemen

Om te ervaren wat het met een gezin doet dat moet rondkomen met weinig geld speelden de aanwezigen een ’serious game’, waarin zij een gezin vormden dat onverwachts te maken krijgt met verlies van baan, gezondheid en als gevolg daarvan met schulden en allerlei overheidsregelingen.

Speeddates

Het middagprogramma bood de gelegenheid aan de Rotary afdelingen om te speeddaten met 16 organisaties van het HATKA netwerk die gebruik willen maken van de helpende handen, van de kennis of een geldelijke bijdrage van de Rotarians. Er werd intensief met elkaar gepraat en de nodige voorstellen gedaan voor samenwerking op allerlei terreinen.
Serious game

Krantenverslag NH dagblad

Impressies

Dit bericht delen:

Back To Top