Skip to content

De Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede (HATKA) is opgericht in oktober 2021. Sindsdien sluiten er steeds meer partners aan die willen meewerken aan het terugdringen van kinderarmoede in Haarlem.

Waarom

In Nederland leven veel kinderen onder de armoedegrens. Bij de start van de Haarlemse Alliantie was dat 1 op de 11 kinderen. Als gevolg van de crises zoals de corona pandemie, de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en energieprijzen neemt dit aantal toe. Armoede brengt allerlei risico’s met zich mee, ook op hogere leeftijd, op het gebied van fysieke en psychische gezondheid, opleiding en werk. Hierdoor blijft armoede vaak generaties lang voortbestaan en is het moeilijk om de vicieuze cirkel te doorbreken. In een welvarend land als Nederland zou je dit niet verwachten, maar is het wel de dagelijkse realiteit.

Landelijke start

In 2019 werd de Landelijke Alliantie Kinderarmoede opgericht met het ambitieuze doel om door middel van samenwerking tussen diverse organisaties ervoor te zorgen dat in 2030 in Nederland geen enkel kind meer de dupe wordt van armoede. Inmiddels is de alliantie uitgegroeid tot een groot netwerk met zo’n 275 partners.

Lokaal initiatief

De Haarlemse Stichting Antonius Gemeenschap en Protestantse Diaconie werden lid van de landelijke alliantie, maar realiseerden zich dat voor het terugbrengen van de armoede in Haarlem ook actie in de eigen omgeving nodig is. Een eerste inventarisatie leverde een lijst van organisaties op, die allemaal met kinderarmoede te maken hebben, maar onderling niet altijd op de hoogte waren van elkaars dienstverlening. Vijf organisaties (Haarlem Effect, Protestantse Diaconie, St leergeld, St Jeugdfonds Sport en Cultuur, de gemeente Haarlem en Antonius Gemeenschap startten een project om hierin verandering te brengen. Corona bracht wat vertraging, maar op 15 oktober 2021 zetten de eerste 13 organisaties hun handtekening onder de verklaring van de alliantie om gezamenlijk te werken aan de doelstelling om in 2030 de kinderarmoede in Haarlem uit te bannen.

Integrale blik

Kinderarmoede gaat om meer dan geld. De landelijke Alliantie Kinderarmoede omschrijft 8 leefgebieden die (in)direct van invloed zijn op het welzijn en ontwikkeling van het kind en daarmee ook op zijn/haar/het kansrijke toekomst. Vaak ligt de focus op de materiële situatie, maar het gaat ook om onderwijs, fysieke gezondheid, psychisch welbevinden, maatschappelijke participatie, relatie kunnen aangaan met andere kinderen, veiligheid, goede huisvesting en leefomgeving. Om de cirkel van armoede te doorbreken hebben hulpverleners een brede,  integrale blik op de omstandigheden van zowel ouders als kind nodig. Niet het aanbod van de organisatie maar het perspectief van het kind willen zij leidend laten zijn.

Krachten bundelen

Voor mensen die leven van een minimum inkomen biedt de gemeente diverse regelingen waaronder de Haarlem Pas. Het bereik onder gezinnen is hoog, maar kan nog verbeterd worden, zeker wanneer er nieuwe gezinnen onder de armoedegrens geraken als gevolg van de crises.  Naast de gemeentelijke regelingen is er ook hulp die rechtstreeks wordt geboden door dienstverlenende organisaties, kerken en andere maatschappelijke instellingen. Deze organisaties bevestigen het beeld dat het bereik van kinderen en gezinnen verbeterd kan worden. De Haarlemse Alliantie wil werken aan een goed overzicht van alle, vaak informele, vormen van ondersteuning, hiaten in de dienstverlening opsporen en dubbelingen voorkomen.  Door de bundeling van krachten en vernieuwende initiatieven kan er meer bereikt worden voor meer kinderen.

Deelnemende organisaties

Het aantal organisaties die de verklaring hebben ondertekend en daarmee partner zijn geworden van de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede is sinds de start van de alliantie gegroeid. Zij vormen met elkaar een netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld en aan gezamenlijke projecten wordt gewerkt. De medewerkers komen regelmatig bij elkaar om casuïstiek en thema’s rond kinderarmoede met elkaar te delen en oplossingen te bedenken.

Dit zijn onze partners.

Maar niet iedereen hoeft formeel partner te worden. Er zijn veel organisaties die hulpverlening aan ouders en kinderen niet als dagelijks werk hebben, maar wel ondersteuning kunnen bieden aan gezinnen of kinderen. Werk jij bijvoorbeeld bij een maatschappelijke of culturele instelling, onderneming of evenement in de stad of de wijk en wil je eenmalig of duurzaam je expertise, ervaring, fondsen of menskracht inzetten voor het welzijn en de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren? Dan ben je ook van harte welkom om mee te doen aan de alliantie. Klik op de button “Doe mee”  om te zien hoe je kan helpen.

Ons projectteam

De projectcoördinatie van de Haarlemse Alliantie Tegen Kinderarmoede ligt in handen van de Stichting Antonius Gemeenschap. De projectleider is Joris Obdam, hij is de enige betaalde kracht. Hij wordt bijgestaan door een projectteam van medewerkers van partnerorganisaties. De leden van de projectgroep zijn:

  • Joris Obdam (projectleider Antonius Gemeenschap)
  • Marijke Lodeweegs (voorzitter St Leergeld en St Jeugdsport- en cultuurfonds)
  • Gina Giavarra (sociaal makelaar Buurts, voorheen Haarlem Effect)
  • Thomas Witteveen en Ilse Smit (beleidsmedewerkers afdeling Jeugd van de gemeente)
  • Annemarie van der Linden, directeur ShareLocal)
  • Bernadette Meertens (vrijwilliger Antonius Gemeenschap)
  • Angelica van der Kraan (senior beleidsmedewerker Minima, Schulden, Sociale Recherche

Voor specifieke onderwerpen leveren partnerorganisaties een bijdrage in (tijdelijke) werkgroepen.

Back To Top