Skip to content
Kinderarmoede vraagt om een integrale aanpak. We worden ons steeds meer bewust dat armoede onder kinderen geen individueel maar een complex maatschappelijk probleem is. Armoede raakt niet alleen het welzijn van een kind, maar is van invloed op de bestaanszekerheid voor de toekomst. Het heeft effect op alle leefgebieden van kinderen en kan daarom alleen met een integrale aanpak benaderd worden. Deze boodschap stond centraal op de brede partnerbijeenkomst van 17 juni.

Fantastische opkomst!

De opkomst en motivatie van de deelnemers uit 33 partnerorganisaties en 5 sectoren tijdens de bijeenkomst was groot. Op dit moment zijn gezondheidszorg, onderwijs, welzijn, cultuur en werkgevers vertegenwoordigd in het netwerk. De professionals en vrijwilligers beseffen dat samenwerking over de grenzen van deze sectoren noodzakelijk is. Het HATKA netwerk helpt hierin door het delen van informatie en verbinden van hulpverleners, door het initiëren van samenwerking tussen partnerorganisaties en door acties tbv bewustwording onder de Haarlemse bevolking.

Er liggen grote opgaven voor de komende jaren, maar we zijn ervan overtuigd dat Haarlem beschikt over de benodigde kennis, kapitaal en kunde om hier gezamenlijk stappen in te zetten. Deze middag gaf inspiratie om op de ingeslagen weg door te gaan.

Fotoverslag

Dit bericht delen:

Back To Top