Skip to content

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft enorm veel verschillende manieren van het bieden van informatie en diensten die mensen helpt met verschillende zaken, naast het uitlenen van boeken. Er zijn bepaalde activiteiten en faciliteiten beschikbaar die mensen van elke leeftijd helpt op allerlei verschillende manieren. Sommige van deze dingen hebben ook te maken met het thema kinderarmoede en thema’s daar omheen. Mensen kunnen digitaalvaardig leren worden. Mensen kunnen Nederlands leren of hun Nederlands verbeteren of bijspijkeren. Jongeren kunnen hier een rustige plek vinden om te kunnen leren voor school. Er zijn computers aanwezig om verschillende dingen mee te kunnen doen. Deze lijst wordt maar langer en langer. Er worden ook activiteiten georganiseerd, zoals:

  • De Buurtplaats 
  • Digitaal Sterk!
  • Een leesclub 
  • De Taalsoos 
  • Peutermuziek
  • Verschillende spreekuren voor verschillen onderwerpen

Meer informatie over wat er mogelijk is en welke bibliotheken meewerken met welke projecten/activiteiten, zie de link hieronder.

https://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Back To Top