Skip to content

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen met weinig financiële middelen, mee laten doen met alle activiteiten die andere kinderen als vanzelfsprekend zien. Dit kan gaan over school maar bijvoorbeeld ook sport- of muzieklessen. De hulp betreft financiële middelen maar ook activiteiten en materieel. Er wordt nauw samengewerkt in een groep organisaties waardoor op verschillende gebieden wordt geholpen. Ook wordt er een Landelijke Leergelddag georganiseerd waarbij via een gevarieerd programma aandacht gevraagd wordt voor de sociale uitsluiting van kinderen die opgroeien in armoede.

Er zijn verschillende categorieën waar hulp voor geboden wordt, namelijk:

    • Onderwijs
    • Sport
    • Cultuur
    • Welzijn

Er wordt meer uitleg gegeven over de inhoud van elke categorie via de onderstaande link. Ook wordt er duidelijk wanneer en waarvoor je in aanmerking komt. 

https://www.leergeld.nl/wat-we-doen

Back To Top