Skip to content

De Stichting Somaliërs Haarlem en omgeving, oftewel de SSHO, maakt zich hard tegen de kloof tussen de Somalische gemeenschap en de rest van de inwoners in Haarlem. De participatie van de Somalische gemeenschap in Nederland is de missie van de stichting en dat wordt gedaan door de organisatie van projecten, activiteiten, bijeenkomsten en andere soorten vrijetijdsbestedingen. Somalische kinderen kunnen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding krijgen als dat nodig zou zijn. Ook is er ruimte voor coaching van de kinderen zodat een sociaal en maatschappelijk isolement op latere leeftijd kan worden voorkomen. het project Meedoen in Schalkwijk is nu actief en staat voor moeilijkheden met financiën, opvoeding, ongezonde levensstijl, werkloosheid, cultuurverschillen en taalbarrières. Hierbij wordt dus ook aandacht besteed aan gezins- en kinderarmoede. Er zijn vier projecten die de stichting heeft georganiseerd, namelijk:

  • Meedoen Schalkwijk
  • Klaarstaan voor elkaar
  • Eritrese vluchtelingen Haarlem
  • Khat in Haarlem

Voor meer informatie over de projecten, activiteiten of overige informatie, raadpleeg de website hieronder.

https://ssho.nl

Back To Top